BAO THƯ NHIỀU MÀU

----- BAO THƯ GIẤY FORT 100gsm -----

bao thư 12x22 nhiều màu

12x22 - F100

Đựng Voucher khổ A6, tờ rơi A4 gấp 3 ...
bao thư 16x 23 giấy fort 100

16x23 - F100

Đựng được khổ A5, A4 gấp đôi.
bao thư 25x35 fort 100gsm

25x35 - F100

Đựng được khổ A4, A3 gấp đôi

----- BAO THƯ GIẤY FORT 120gsm -----

bao thư fort 120 kích thước 12x22

12x22 - F120

Đựng Voucher khổ A6, tờ rơi A4 gấp 3 ...
bao thư 16x23 giấy fort 120 in nhiều màu

16x23 - F120

Đựng được khổ A5, A4 gấp đôi.
bao thư fort 120 khổ a4 đựng a3 gấp đôi

25x35 - F120

Đựng được khổ A4, A3 gấp đôi

----- BAO THƯ GIẤY COUCHE 150gsm -----

bao thư 12x22 giấy couche 150

12x22 - C150

Đựng Voucher khổ A6, tờ rơi A4 gấp 3 ...
bao thư giấy c150 in nhiều màu 16x23

16x23 - C150

Đựng được khổ A5, A4 gấp đôi.
bao thư 25x35

25x35 - C150

Đựng được khổ A4, A3 gấp đôi

----- BAO THƯ GIẤY KRAFT -----

bao thư giấy kraft 12x22

12x22 - Giấy Kraft nhiều màu

Dẻo dai, chịu lực, thân thiện môi trường
bao thư 25x35 kraft in nhiều màu

25x35- Giấy Kraft nhiều màu

Dẻo dai, chịu lực, thân thiện môi trường
bao thư kraft 12x22 in 1 màu trắng

12x22 - Giấy Kraft mực trắng

In 01 màu trắng đục
bao thư 25x35 in 1 màu trắng

25x35 - Giấy Kraft mực trắng

In 01 màu trắng đục
bao thư giấy kraft 2 màu đen trắng

12x22 - Giấy Kraft mực trắng - đen

In 02 màu mực trắng đục + mực đen
bao thư 25 x 35 in mực đen và mực trắng

25x35 - Giấy Kraft mực trắng - đen

In 02 màu mực trắng đục + mực đen